Bolmens Förenade Båtklubbar

BFBKlogga fyrfärg

BFBK är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att främja och samordna det båtburna friluftslivet i sjön Bolmen. Huvuduppgiften består i att samordna och organisera utprickningen av grund och farleder samt att upprätta sjökort för sjön. Klubben ska även företräda medlemsklubbarna i gemensamma frågor gentemot myndigheter och kommuner. BFBK skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Sjön är indelad i sektorer där varje medlemsklubb ansvarar för det praktiska arbetet i sin sektor.

Anslutna till BFBK är  fem båtklubbar i Bolmen. Västra Bolmens Båtklubb, SS Angantyr, Bolmens Hamnförening, Bolmstads Båt och Hamnförning samt BK Oden.

 Varje Båtklubb ansvarar för var sitt delområde, Västra Bolmens Båtklubb ansvarar för Norra delen. BK Oden, SS Angantyr, Bolmens Hamnförening och Bolmstads Båt och Hamnförening för den Södra delen.

En del av medlemsavgifterna i resp. förening går till BFBK för att finansiera utvecklande av sjökortet, nya fyrar och sjömärken för ett tryggare sjöliv för boende och turister.

Hela föreningen och dess arbete bedrivs helt ideellt.

Lämna ett svar