Fartbegränsningar m.m.

FARTBEGRÄNSNINGAR FÅGELSKYDDSOMRÅDE SAMT LANDSTIGNINGFÖRBUD

På Bolmen finns det på ett flertal område som det av olika anledningar är fartbegränsningar, det är viktigt att visa respekt för detta.

Området Tiraöar är ett natureservat. Vad som är tillåtet och inte tillåtet går att  läsa hos Hallands länstyrelse

På en del öar är det fågelskyddsområde med landstigningsförbud under perioden 1 april till 15 juli.

Inom det Rödmarkerade området råder det en fartbegränsning om 5 knop.Det yttre grönmarkerade området markerar naturreservatets gränser.Inom det inre grönmarkerade området råder Fågelskyddsområde.

 

TIRAÖAR MAX 5 KNOP

Fartbegränsningar norra Tiraöar

Fartbegränsning Södra Tiraöar

TANNÅKER MAX 7 KNOP

Fartbegränsning Tannåker

RÅET MED RÖRÖ OCH BOLMSTAD MAX 5 KNOP

Fartbegränsningar ön Rået och Bolmstads hamn

BOLMENS SAMHÄLLE OCH SÖDER DÄROM RÅDER 7 KNOP

Fartbegänsning söder om Bolmens samhälle

HELA KAFJORDEN 7 KNOP

Fartbegänsning Kafjorden