Utprickning

Kardinalmärken.jpg

Utprickning

För utprickning svarar BFBK, som är en ideel förening.
Fullständig utprickning kan påräknas endast under perioden vecka 20 till vecka 40.
Utprickningen följer ”kort1”. Kardinalmärken (gul-svarta) placeras i vädersträcksförhållande till grund,  lateralmärken, farledsmärken (röda eller gröna) i anslutning till farled. Farledens huvudriktning anges med pil i sjökortet, och räknas i allmänhet från söder mot norr. Vid gång i farleds huvudriktning har man gröna märken om styrbord och röda om babord.